Náš účet 2107937441/2700, pro platby objednaných akcí použijte prosím jako variabilní symbol datum konání Vaší akce ve tvaru DDMMRR.
Po připsání částky na účet Vám bude odesláno potvrzení.