Zubrnice

Muzeum lidové architektury
V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci, v kopcovité krajině Českého středohoří, se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech.

web: www.zubrnice.cz

Liběšice

Obec Liběšice existující již před rokem 1239. Na místě původní raně barokní jezuitské rezidence z roku 1654 byl postaven v letech 1738 - 1752 pozdně barokní zámek, dle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Před zámkem jsou četné barokní sochy světců a andílků. Na návsi empirový kostel Nanebevzetí Panny Marie (vystavěn v letech 1813 - 1816) se starší věží z původního kostela.

web: www.libesice.cz

Sedlo

Nejvyšší bod Verneřického středohoří, na který, vystoupal roku 1679 věhlasný jezuitský učenec Bohuslav Balbín. Oblast Sedla je vyhlášena národní přírodní rezervací, a proto je přístup povolen pouze po značených turistických stezkách. Výhled do partií českého středohoří a na Českou tabuli s Řípem.

Litoměřice

Litoměřická oblast charakteristická nížinami podél řek a dominantami sopečných vrcholků, je bohatá na rozmanité přírodní typy. Kraj si díky své úrodnosti získal již od 17. století název Zahrada Čech. Pestrý soubor přírodních a kulturních památek s rozvinutou sítí turistických tras činí z Litoměřicka vyhledávaný cíl pro návštěvníky tohoto koutu Čech. Zde, na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého středohoří, leží jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst, královské město Litoměřice, kde v současné době žije necelých 26 000 obyvatel. Historickou slávu královských Litoměřic Vám jako němí svědkové připomenou gotické, renesanční i barokní stavby, chráněné v městské památkové rezervaci, vyhlášené roku 1978. Z 256 objektů je jich 104 zapsáno na státním seznamu nemovitých kulturních památek a téměř všechny je naleznete v historickém městském jádru, které je ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním. Domy okolo náměstí, historická sklepení, mnohé kostely, muzeum, několik galerií a mnoho dalších zajímavostí, to vše čeká na váš zájem a vaši návštěvu. Pokud již budete znaveni, projděte na hradební parkány, kde klid a výhled na staré Litoměřice s Dómským pahorkem či na panorama Českého středohoří s Hazmburkem a památnou horou Říp vám zjeví proč tento kraj tolik miloval český romantický básník Karel Hynek Mácha. Litoměřice ale nejsou jen městem bohaté historie, ale i městem kultury a sportu. Můžete využít širokou škálu nabídky kulturních zařízení, navštívit koncerty varhanního léta a na litoměřickém výstavišti pak několikrát ročně některou ze zde pořádaných výstav. Chceteli si raději zasportovat, můžete využít krytý plavecký bazén, koupaliště s tobogánem, tenisové kurty, minigolf, bowling a mnoho dalších a poblíž Litoměřic i velké písečné jezero s možností koupání, jachtingu a surfování. Pro zimní období je k dispozici zimní stadion a nedaleko lyžařský vlek s lyžařskými turistickými trasami po vrcholcích Českého středohoří. V letní sezoně jsou v provozu i prohlídkové trasy městskou památkovou rezervací a litoměřickým podzemím, výstupy na vyhlídkovou věžici "Kalich" a na "Dómskou zvonici". Nezapomeňte také navštívit městské informační centrum pod Kalichem, kde vám nejlépe poradí jak strávit svůj čas v našem městě a poskytnou veškeré další informace o Litoměřicích a okolí, o ubytování, stravování, službách atd.

web: www.litomerice.cz

Státní zámek Ploskovice

Poblíž Litoměřic, ve vzdálenosti cca 7 km, se nachází ploskovický zámek,postavený v letech 1720 - 1725 na místě zbořené původní středověké tvrze jako letní sídlo pro Annu Marii Františku, později velkovévodkyni toskánskou. Stavitelem(dle návrhu litoměřického stavitele Octavia Broggia) byl pravděpodobně Kilián Ignác Dienzenhofer. Roku 1805 přechází Ploskovice do majetku toskánské větve Habsburků a roku 1849 se celé ploskovické panství stalo soukromým majetkem penzionovaného císaře Ferdinanda V. Dobrotivého z rodu Habsburků, posledního korunovaného českého krále. V té době(v l. 1851-53) byl zámek rozšířen (přistaveno druhé patro), interiér upraven a parková zahrada byla přeměněna a rozšířena na přírodní krajinný park v anglickém stylu s vodními plochami a sochařskou výzdobou. Stavebních prací se ujali Jan Bělský a Josef Pokorný, kteří posílili rokokový ráz zámku. Vnitřní výzdobu prováděl malíř Josef Navrátil a sochař Václav Levý. V majetku Habsburků byly Ploskovice až do roku 1918, kdy se jejich správy ujal Československý stát a bylo zde letní sídlo ministerstva zahraničních věcí.Častým hostem zde býval Edvard Beneš a Jan Masaryk. Pro návštěvníky zámku jsou připraveny tradiční prohlídky historických interiérů i exteriérů, ale v sezóně jsou i četné večerní netradiční prohlídky za účasti historických postav a strašidel a oblíbené koncerty.